Okres wypowiedzenia może ulec zmianie

Umowa o pracę jest dla wielu osób najbardziej pożądaną formą zatrudnienia. W dobie popularności umów zlecenia, czy świadczenia usług na zasadzie kontraktu, wiele osób traktuje umowę o pracę jako coś koniecznego. Nic dziwnego, ponieważ ten rodzaj umowy niesie za sobą wiele zalet, do których można zaliczyć m.in. nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, czy minimalną stawkę wynagrodzenia. Ta druga cechą jest szczególnie istotna w mniejszych aglomeracjach, gdzie często ze względu na niższy stopień zamożności pensja minimalna jest czymś zbawiennym.

Umowa o pracę nie jest jednak wolna od wad. To umowa podporządkowania, w związku z czym pracownik musi wykonywać swoją pracę pod kierownictwem, co oznacza nic innego jak sumienne wykonywanie obowiązków w określonym w umowie miejscu. Pracownika dotyczą również regulacje związane z czasem pracy. Dodatkowo należy wspomnieć o okresie wypowiedzenia, który zaczyna być tematem szczególnie istotnym w momencie, gdy pracownik chce zrezygnować z pracy. Składając wypowiedzenie często pada pytanie o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Warto zaznaczyć, że długość okresu wypowiedzenia może różnić się w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Przykładowo, osobę która jest zatrudniona na czas nieokreślony i pracuje w firmie od trzech lat obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik składając wypowiedzenie musi liczyć się z tym, że będzie musiał przepracować jeszcze trzy miesiące licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Taki prawny zapis powoduje, że wypowiedzenia są najczęściej składane ostatniego dnia miesiąca. Należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja bez wyjścia.

W przypadku chęci szybszego zakończenia świadczenia pracy można rozważyć skrócenie okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy oferuje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W tym przypadku niezbędne jest jednak porozumienie pomiędzy dwoma stronami. Za skrócenie okresu wypowiedzenia można również potraktować zwolnienie dyscyplinarne, jednak jest to sytuacja niepożądana przez pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here