Bankowy problem

0
1805

Klientom, którzy spłacili kredyty konsumenckie przed terminem ich bezwzględnej spłaty, powinien należeć się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów – w tym bankowej prowizji. Tak we wrześniu orzekli sędziowie unijnego Trybunału Sprawiedliwości, wobec czego klienci zaczęli zabiegać o odzyskanie należnych środków. Sumy są duże, niektórzy mają szansę odzyskać nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że banki za wszelką cenę blokują wypłaty i wzbraniają się przed przyznawaniem odszkodowań.

Jakie opłaty podlegają zwrotom?

Podstawowym faktem jest to, iż rozpatrywane mogą być tylko kredyty konsumenckie, wyrok nie obejmuje kredytów i pożyczek zaciąganych na firmę. Druga sprawa to ilość czasu jaka minęła od wcześniejszej spłaty kredytu. Rozpatruje się jedynie sprawy od których zakończenia nie minęło 6 lat. Jeśli termin ten został przekroczony, pożyczkobiorca nie może domagać się zwrotu opłat ani odsetek. Wyrok zaznaczył też okres kredytów, których procedowanie dotyczy – rozpatrywane są kredyty zaciągnięte po 17 grudnia 2011 r., czyli dniu wejścia w życie Ustawy regulującej kwestie kredytowe.

Jak wygrać z bankiem i dojść do swoich praw?

Pewna grupa kredytobiorców, jak klienci Banku Pekao S.A. szybko otrzymała zwrot kosztów na konto lub przelewy są w trakcie realizacji. Jednakże jest to wyjątek, bo klienci innych banków usłyszeli, że instytucje finansowe nie mają obowiązku respektowania orzeczenia TSUE, bo ten jest wiążący tylko dla sądów. Jest to oczywiście jawna dezinformacja. W tej sprawie zamierza wystąpić już Rzecznik Praw Obywatelskich, którego pełnomocnicy podkreślają fałszywość twierdzeń banków.

odpowiedź ING na oficjalnej stronie
odpowiedź ING na oficjalnej stronie

Oczywiście przy braku dobrowolności banków pozostaje droga sądowa. Jest to ścieżka mogąca przynieść sukces, ale dla kogoś niezaznajomionego z meandrami prawa – długa, kosztowna i nużąca. W dodatku przy interpretacji prawa łatwo o pomyłkę przy świetnych adwokatach wystawianych przez banki. Gwarantem sukcesu drogi sądowej pozostaje współpraca ze sprawdzoną kancelarią prawną. Taką instytucją wprawioną w podobnych sprawach może być kancelaria Lextio.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here