Jakie są najczęstsze błędy podczas zalewania fundamentów

Zalewanie fundamentów jest procesem, który jest niezwykle ważny przy każdej budowie. Fundamenty muszą mieć odpowiednią trwałość oraz być przystosowane do warunków gruntowych, które w Polsce są bardzo zmienne w zależności od regionu.

Mimo że zalewanie fundamentów, nie jest za bardzo skomplikowanym procesem, to wykonawcy często popełniają błędy. Jakie są najpowszechniejsze błędy podczas zalewania fundamentów?

Błędy w zalewaniu fundamentów — brak badań gruntowych

Mimo że zalewanie fundamentów samo w sobie nie jest trudne, to aby wykonać to dobrze, to należy się odpowiednio przygotować. Najważniejszym etapem takiego przygotowania są szczegółowe badania gruntu.

Aby fundament bezpiecznie przeniósł na siebie wszystkie obciążenia działające na budynek (takie jak śnieg, wiatr, deszcze, ciężar itp.), to musi być on przystosowany do warunków gruntowych. Każdy budowniczy powinien dobrać materiał i sposób zalewania fundamentów do ukształtowania terenu, czy do ilości wody w gruncie.

Tego typu własności można oszacować jedynie po zrobieniu badań gruntowych. które często polegają na wykonaniu odpowiedniej ilości odwiertów. Należy wykonać odpowiednią ilość takich odwiertów, ponieważ zbyt mała ich ilość nie pozwala na odpowiednie wyciągnięcie wniosków. Wymaga to jednak pracy, czasu oraz pieniędzy, co często zniechęca wykonawców.

Błędy w zalewaniu fundamentów — za płytkie osadzenia fundamentów

Fundamenty powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich podstawa była osadzona poniżej linii przemarzającego gruntu. Dlaczego jest to takie ważne? Zimno i zamarzający grunt ma bardzo negatywny wpływ na trwałość fundamentów. Naprzemienna temperatura dodatnia i ujemna sprawia, że materiał staje się z czasem bardzo kruchy.

Niezwykle istotne jest więc zbadania i sprawdzenie, na jakiej głębokości grunt w danym miejscu nie zamarza. Polska ma dość zróżnicowaną strukturę glebową, więc przy każdej budowie należy sprawdzać tą właśnie granicę.

Błędy w zalewaniu fundamentów — niewłaściwe zbrojenie fundamentów

Współczesne fundamenty wykonane są z żelbetu, który składa się z betonu wzmocnionego zbrojeniem stalowym. Jeśli prace żelbetowe nie zostaną wykonane z należytą starannością już na samym początku, to niemożliwe jest naprawienie ich potem.

Należy umieścić odpowiednią ilość prętów, o odpowiedniej średnicy i z odpowiedniego rodzaju stali. Również ich rozmieszczenie musi być swoiste dla projektu i stawianego budynku. Sprawdzenie ich poprawności przed zalaniem fundamentów jest niezwykle istotne.

Błędy w zalewaniu fundamentów — brak właściwej otuliny fundamentów

Jako że fundamenty są zawsze niezwykle narażone na wilgoć, to należy je odpowiednio zabezpieczyć materiałem odpornym na wodę. Taki materiał nazywany jest otuliną.

Otulina jest nakładana na zbrojeniowe pręty stalowe. Grubość otulenia jest zawsze mierzona indywidualnie dla konkretnego fragmentu fundamentów, gdyż zależy od odległości pręta od zewnętrznej powierzchni. Pod uwagę bierze się również klasę ekspozycji, na jaką dane elementy są narażone.

Otulina nie może być zbyt gruba, gdyż wtedy zbrojenie nie będzie na siebie przyjmowało sił rozciągających, a nie nie może być zbyt cienka, gdyż wtedy zbrojenie może szybko się rozlecieć. Projektant musi więc idealnie wyliczyć, jakie rodzaj otuliny i jaka jej grubość jest potrzebna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here