Z racji tego, że wózki widłowe są podstawowym i często eksploatowanym sprzętem w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach wielkopowierzchniowych i na placach budowy, często ulegają awariom. Nie bez znaczenia jest to, że wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również w zakresie regularnego serwisowania i konserwacji wózków widłowych.

Wózki widłowe znajdują zastosowanie w główne mierze w transporcie magazynowym. Służą one również do przeładowywania, wyładowywania i składowania towarów. Ponadto znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę w wielu zakładach pracy.

Serwisowanie wózków widłowych – co ile?

Prawo zobowiązuje każdego przedsiębiorcę, który użytkuje wózki widłowe do cyklicznego kontrolowania sprawności sprzętu (taki obowiązek narzuca na niego ustawa o dozorze technicznym). Oznacza to, że każdy widlak powinien przechodzić przez kontrolę techniczną przynajmniej raz w roku. Serwis wózków widłowych powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego konserwatora, który posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Regularne serwisowanie wózka pozwala na zachowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa, a także obniżenie kosztów napraw. Niektóre firmy, świadczące usługi konserwatorskie, oferują swoim klientom podpisanie umowy o konserwację, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Co obejmuje przegląd techniczny wózka widłowego?

W trakcie cyklicznego kontrolowania stanu technicznego wózków widłowych przeprowadza się szczegółową ocenę stanu sprzętu, a także jego podstawowego wyposażenia. Kontroli podlega: kierownica, układ hamulcowy, koła, system napędowy, instalacja hydrauliczna, maszt, a także osprzęt do podnoszenia. Przegląd techniczny wózków widłowych wykonywany jest w celu sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania sprzętu. Po jego pozytywnym przejściu jednostka, posiadająca uprawnienia UDT wystawia certyfikat, potwierdzający sprawność sprzętu.

Ubezpieczenie wózków widłowych

Z racji tego, że wózki widłowe stosunkowo często ulegają awariom, warto wykupić ubezpieczenie, które obejmuje: błędy obsługi, uszkodzenia mechaniczne, problemy z systemem bezpieczeństwa, a także wypadki losowe (uderzenie pioruna, eksplozję, powódź itd.). Ubezpieczenie wózków widłowych można porównać do ubezpieczenia autocasco pojazdów mechanicznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here