Recykling pod lupą – dlaczego przeprowadza się audyt recyklera?

Ochrona środowiska staje się nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie firmy, a w szczególności te zajmujące się recyklingiem, podlegają coraz większym kontrolom i stawiane są przed nimi nowe wymagania dotyczące racjonalnego używania materiałów i obróbki odpadów. Audyt recyklera jest jedynym sposobem, by ocenić zgodność procesów z przepisami.

Czym jest audyt recyklera?  

Audyt recyklera jest obowiązkowym krokiem w przedsiębiorstwach, których główną lub poboczną linią działalności jest operowanie odpadami opakowaniowymi oraz sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym ich: 

  • recykling, 
  • przetwórstwo, 
  • eksport, 
  • odzysk. 

Podstawą prawną do prowadzenia rutynowych kontroli w tym zakresie jest art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015r. poz. 1688), a także art. 66 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz.1688). 

Jaki jest cel audytu? 

Głównym celem większości kontroli jest sprawdzenie, czy dana firma działa zgodnie z przepisami i wymogami, jakie są na nią narzucane przez krajowe i międzynarodowe normy. Audyt recyklera nie różni się w tym aspekcie, a oceniane są nie tylko systemy instalacji do przetwarzania i zbierania odpadów, ale również pełna dokumentacja i sposoby jej tworzenia. Oznacza to, że efektem takiego audytu jest kompleksowy przegląd działań takich firm. 

Jak firma może zyskać na audycie recyklera?  

Audyt recyklera to obowiązek, ale także możliwość do rozwoju firmy i usprawnienia procesów, jakie mają w niej miejsce. Raporty oraz sprawozdania pokazują obszary, które wymagają poprawy i nakierowują na odpowiednie zmiany. 

Więcej informacji na temat audytu recyklera oraz tego, jakie firmy i kiedy muszą się mu poddać, znajduje się na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here