Na czym polega wyznaczanie celów SMART?
Na czym polega wyznaczanie celów SMART?

Na czym polega wyznaczanie celów SMART?

Wyznaczanie celów SMART to popularna metoda planowania i osiągania sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Skrót SMART pochodzi od angielskich słów: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) oraz Time-bound (określony czasowo). Dzięki zastosowaniu tej metody, możemy skutecznie określić nasze cele i zwiększyć szanse na ich realizację.

Specific (konkretny)

Pierwszym krokiem w wyznaczaniu celów SMART jest ich konkretna identyfikacja. Zamiast formułować ogólne i niejasne cele, powinniśmy określić je w sposób precyzyjny i jednoznaczny. Na przykład, zamiast powiedzieć „chcę schudnąć”, lepiej jest określić cel jako „chcę schudnąć 5 kilogramów w ciągu 3 miesięcy”. Konkretny cel pozwala nam skupić się na konkretnej dziedzinie i działać w sposób skuteczny.

Measurable (mierzalny)

Kolejnym ważnym elementem celów SMART jest ich mierzalność. Oznacza to, że powinniśmy być w stanie określić, w jaki sposób będziemy mierzyć postępy w realizacji celu. W przypadku celu dotyczącego utraty wagi, możemy użyć wagi do regularnego pomiaru naszej wagi ciała. Mierzalność pozwala nam śledzić nasze postępy i dostosować nasze działania w razie potrzeby.

Achievable (osiągalny)

Wyznaczając cele SMART, ważne jest, aby były one osiągalne. Oznacza to, że powinniśmy być w stanie zrealizować nasze cele przy odpowiednim wysiłku i zasobach. Cel, który jest nierealistyczny lub zbyt trudny do osiągnięcia, może zniechęcić nas do dalszych działań. Dlatego ważne jest, aby być realistycznym i rozsądnym w wyznaczaniu celów.

Relevant (istotny)

Kolejnym aspektem celów SMART jest ich istotność. Nasze cele powinny być zgodne z naszymi wartościami, pasjami i długoterminowymi planami. Cel, który nie jest istotny dla naszej sytuacji lub celu, może być trudny do utrzymania i osiągnięcia. Dlatego ważne jest, aby wybierać cele, które są zgodne z naszymi priorytetami i motywacją.

Time-bound (określony czasowo)

Ostatnim elementem celów SMART jest ich określenie w czasie. Powinniśmy określić, kiedy chcemy osiągnąć nasz cel. Określenie terminu końcowego pomaga nam skoncentrować się na działaniach, które musimy podjąć, aby zrealizować nasz cel w określonym czasie. Dzięki temu unikamy odkładania działań na później i zwiększamy naszą motywację do działania.

Wyznaczanie celów SMART jest skuteczną metodą, która pomaga nam skoncentrować się na konkretnych i mierzalnych celach. Dzięki temu zwiększamy nasze szanse na sukces i osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest nie tylko wyznaczenie celów, ale także systematyczne działanie i monitorowanie naszych postępów.

Wyznaczanie celów SMART polega na określeniu celów, które są Specyficzne (Specific), Mierzalne (Measurable), Osiągalne (Achievable), Realistyczne (Realistic) i Terminowe (Time-bound).

Link do strony PSFS, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat: https://www.psfs.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here