Największym partnerem gospodarczym Polski w Azji – pod względem zagranicznego handlu, są Chiny. Ogromne ilości różnorodnych towarów są do naszego kraju importowane z Państwa Środka, z tego też powodu konieczna jest sprawna i efektywna jego organizacja. Nowy Jedwabny szlak powstaje pomiędzy tymi dwoma państwami, a jego dalszy rozwój przyczyni się do umocnienia relacji handlowych, a także znacznie ograniczy ich koszty.

Kolejowy transport intermodalny z Chin – dlaczego warto z niego korzystać?

Przewożenie towarów z Chin koleją do naszego kraju jest znacznie szybsze niż za sprawą statków, a także zdecydowanie tańsze, aniżeli ich transport samolotem. Dzięki kolejowemu transportowi intermodalnemu z Chin, Polska ma szansę stać się węzłem przeładunkowym, który będzie obsługiwał wymianę handlową, jaka odbywa się pomiędzy Państwem Środka a zachodnią Europą.

Taką organizacją przewozów są zainteresowane szczególnie firmy, jakim zależy aby towary, które eksportują, w możliwie najkrótszym czasie znalazły się u docelowych odbiorców – czy to w Polsce czy w innych krajach zachodniej Europy. Z tego powodu rozwój połączeń kolejowych pomiędzy Chinami oraz Europą jest niezwykle dynamiczny. Z każdym dniem większa ilość pociągów przejeżdża przez terytorium Azji Środkowej w kierunku Europy oraz Polski. Obecnie już 27 chińskich miast ma połączenie z 11 krajami europejskimi, a inwestorzy z Chin oczekują zwiększenia ich liczby. Niestety, w odwrotną stronę transport do Chin nadal wymaga sporego dopracowania, które przyniesie wymierne korzyści także dla Polski.

Pociągi pomiędzy Chinami i Polską

PKP Cargo obsługuje obecnie blisko 20 pociągów w ciągu tygodnia, jakie kursują pomiędzy Chinami a Polską, lecz wiadomo, iż zapotrzebowanie na tego rodzaju połączenia stale rośnie.

Kluczową zaletą tego rodzaju transportu jest to, iż towary umieszczane są w specjalnych kontenerach, a dzięki temu można przewodzić wszelkie ich rodzaje. Kontenery są nowoczesne i doskonale zabezpieczone, zatem towary są przewożone w niezwykle bezpieczny sposób. Jednocześnie koszty, jakie generuje tego rodzaju transport są znacznie niższe niż cena, z jaką należy się liczyć w przypadku innych rodzajów transportu. Jeden kontener może być wykorzystywany na różnych środkach transportu, co pozwala na wykorzystanie zalet rożnorodnych środków przewozowych, a to z kolei znacznie ogranicza problemy związane na przykład z przeładunkiem i wpływa na skrócenie czasu dostaw. Jednocześnie przewożonym towarom zapewnia się większe bezpieczeństwo, związane z możliwością ich uszkodzenia podczas przeładowywania, co w efekcie wpływa na ograniczenie strat czy reklamacji.

Współpraca z Chinami – wielkie szanse dla naszej gospodarki

Z Chin do naszego kraju transportowane są przede wszystkim towary wysoko przetworzone, a zatem elektronika, komputery, telefony, a także odzież. Z kolei z Polski do Państwa Środka przewożony jest przede wszystkim alkohol (wina, wódki oraz piwo), artykuły spożywcze, takiej jak słodycze, soki, owoce czy olej, jak również samochody oraz ich części.

Pociągi pomiędzy tymi krajami poruszają się dwiema trasami – trasą kolei transsyberyjskiej, oraz drugą, która wiedzie przez Kazachstan. Do naszego kraju wjeżdżają przez przejście graniczne Terespol-Brześć. Aby te połączenia mogły mieć większą częstotliwość Polska planuje utworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale póki to nie nastąpi, pociągi z Chin docierać będą do polskiego terminala w Małaszewiczach, który znajduje się blisko naszej granicy z Białorusią, a dopiero z tego miejsca towary będą rozsyłane do wszystkich krajów Europy Zachodniej. Polska zamierza wykorzystać swoje centralne położenie, dzięki któremu będzie mogła stać się głównym portem przeładunkowym dla towarów przywożonych za pomocą kolei intermodalnej z Chin. To daje wielkie szanse dla naszej gospodarki, przyniesie wymierne zyski również polskiemu eksportowi. Polskie firmy będą mogły znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich produktów, szczególnie żywności, na jaką w Państwie Środka jest spore zapotrzebowanie. Intensyfikacja intermodalnego transportu kolejowego pomiędzy Chinami a Polską, to dla naszych rodzimych producentów wielka szansa!

Źródło: Symlog – spedycja międzynarodowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here