Działanie systemu andon

W każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od wielkości produkcji oraz rodzaju wytwarzanych produktów może dochodzić do defektów w różnych etapach wytwarzania. Aby maksymalnie zminimalizować wpływ nieprawidłowych komponentów na dalszą część produkcji warto zainwestować w system andon.

Czym jest system andon?

Cała koncepcja stworzenia takiego systemu wywodzi się z japońskiej branży motoryzacyjnej i w wolnym tłumaczeniu oznacza sygnał świetlny, który wzywa do pomocy. Nowoczesne systemu zarządzania produkcją, które opierają się na andon są podstawowymi środkami, które pozwalają na kontrolę produkcji. System andon jest podstawowym narzędziem kontrolującym wszystkie trwające procesy produkcyjne. Informacje są przekazywane za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych, do właściwych jednostek organizacyjnych. Informacje zazwyczaj dotyczą powstałego problemu i wzywają do najszybszej reakcji. System pozwala na znacznie efektywniejszą produkcję.

Grupa produktów andoncontrol

Firma WERMA Signaltechnik przewidując dużą popularność systemu stworzyła całą gamę produktów andonControl. Grupa produktów składa się z trzech różnych rodzai terminali przyciskowych oraz bardzo bogatą rodzinę wszelkich kolumn sygnalizacyjnych, które zostały wyposażone w sygnały świetlne i dźwiękowe. Wszystkie terminale zostały wyposażone w cztery przyciski przez co pozwalają one na wygenerowanie aż ośmiu różnych sygnałów informujących o zdarzeniach.

Terminal posada opcję rozpoznawania, czy przycisk został naciśnięty tylko raz czy też przytrzymany na dłużej. Dzięki temu pracownik poprzez zastosowanie odpowiedniej sekwencji przycisków na termonalu jest w stanie szybko i sprawnie poinformować o rodzaju zdarzenia, jakie wystąpiło na stanowisku. Informacja jest przenoszona poprzez sygnały świetlne i dźwiękowe.

Bezprzewodowy monitoring statusu

Funkcjonalność systemu ANDONControl można znacznie zwiększyć poprzez zintegrowanie go z systemem bezprzewodowego monitoringu statusu maszyn i stanu produkcji. System zintegrowany jest również dostarczany przez firmę WERMA. System Wireless Information Network, w skrócie WIN z pomocą drogi radiowej gromadzi informacje z kolumn sygnalizacyjnych i prezentuje bieżący status każdego z etapów produkcji na ekranie komputera. Zastosowanie systemu bezprzewodowego ma wiele zalet nie tylko przy dużej produkcji, w której zintegrowany system jest niezbędny, ale też w mniejszych firmach produkcyjnych. Pozwala on na szybszą reakcję i naprawę nieprawidłowości.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here