Doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, podczas których zdobywa się nie tylko wiedzę, ale również odpowiednie kompetencje, pozwalające na zwiększenie efektywności pracy, to ważny element skutecznego zarządzania każdą firmą. Dlatego tak ważną rolę w Lean Management odgrywają szkolenia TWI, czyli programy rozwoju umiejętności kierowania pracownikami przez przełożonych, nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z podwładnymi, doskonalenia metod pracy i podnoszenia kwalifikacji w zakresie zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Czym jest TWI?

To rodzaj szkolenia dedykowanego kadrze kierowniczej firmy – brygadzistom, mistrzom, liderom, kierownikom i innym osobom odpowiedzialnym za kierowanie i organizację pracy w pojedynczych komórkach wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa. TWI, czyli Training Within Industry to w dosłownym tłumaczeniu szkolenie w branży. Podczas tego typu szkoleń przełożeni uczą się umiejętności właściwego instruowania pracowników – tak, by unikać powstawania sytuacji konfliktowych, zdobywają umiejętności pozwalające na doskonalenie metod prac, uczą się również umiejętności przewodzenia, bycia liderem. To bardzo ważne, zwłaszcza jeśli w firmie wdrażany jest system tzw. szczupłego zarządzania (lean management). W takiej sytuacji to od indywidualnych umiejętności przełożonych wszystkich szczebli zależy zachowanie wysokiej płynności pracy, wzrost wydajności i tym samym, zwiększenie ogólnej rentowności przedsiębiorstwa.

Główne obszary TWI

Podczas realizacji szkoleń TWI przełożeni (brygadziści, menadżerowie, kierownicy itp.) uczą się trzech podstawowych umiejętności:

• umiejętności odpowiedniego instruowania podwładnych,
• umiejętności doskonalenia metod pracy,
• przewodzenia grupie pracowników.

Wszystkie z wyżej wymienionych umiejętności, a zwłaszcza nauczenie umiejętności metodycznego podejścia do organizacji i metod pracy, mają bezpośredni wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przełożeni wyposażeni w odpowiednie umiejętności będą umieli lepiej organizować pracę, będą skłonni do zmiany metod pracy, tak by lepiej dostosować ją do specyficznych warunków, w jakich funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Będą również lepiej rozumieli zjawisko marnotrawstwa i oszczędności, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych firmy, w której pracują. Umiejętności instruowania i przewodzenia podwładnymi pomogą minimalizować napięcia na linii pracownik-firma i przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here